Deze website is eigendom van vvv-kantoor Val d'Ardenne
Rue du Château 
08320 Vireux-Wallerandau 
Telefoon: +33 (0)3 24 42 92 42

De hoofdredacteur van de website is Pascal RODRIGUES, directeur van vvv-kantoor Val d'Ardenne

De website wordt gemaakt en gehost door de firma RACCOURCI, gevestigd in La Rochelle:
RACCOURCI Agence Web
18 boulevard Lyautey
F-17000 LA ROCHELLE 
Tel.: 05 46 28 17 17
www.raccourci.fr

1. Technische gegevens 

De gebruiker van deze website erkent te beschikken over de competentie van de middelen die nodig zijn om deze website te bereiken en te gebruiken. Tevens erkent de gebruiker te hebben gecontroleerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virus bevat en in perfecte staat van werking is.

De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat deze website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, met uitzondering van overmacht, problemen met betrekking tot de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen.

Het vvv-kantoor Val d'Ardenne kan om onderhoudsredenen de website onderbreken, maar zal zich inspannen om de gebruikers vooraf hierover te informeren.

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van naamsgegevens uitgevoerd op en vanaf deze website, opgegeven bij de CNIL (Franse autoriteit voor gegevensbescherming).

Vvv-kantoor Val d'Ardenne doet er alles aan om de gebruikers gegevens en/of hulpmiddelen aan te bieden die beschikbaar en gecontroleerd zijn, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen, afwezigheid van beschikbaarheid van gegevens en/of de aanwezigheid van een virus of zijn website.

2. Wet informatica en vrijheden (privacywetgeving) 

De gebruiker wordt geïnformeerd, overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet Informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, dat de facultatieve gegevens die hij communiceert door eventueel formulieren op de website in te vullen, het mogelijk maken om te reageren op zijn verzoek, en bestemd zijn voor vvv-kantoor Val d'Ardenne. Deze laatste is verantwoordelijk voor de verwerking, voor administratieve en commerciële doeleinden evenals, behoudens tegenspraak van zijn kant, voor andere bedrijven van de groep of voor partnerbedrijven van vvv-kantoor Val d'Ardenne. 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij beschikt over recht op toegang en rectificatie met betrekking tot alle naamsgegevens die op de gebruiker van toepassing zijn. Dit kan hij uitoefenen door zich schriftelijk te richten tot vvv-kantoor Val d'Ardenne.

3. Eigendom, auteursrecht 

De algemene structuur, evenals de software, teksten, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd) of de knowhow, en alle andere elementen waaruit de website is opgebouwd, zijn het exclusieve eigendom van vvv-kantoor Val d'Ardenne.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze website door middel van ongeacht welke methode, zonder de uitdrukkelijke toestemming van vvv-kantoor Val d'Ardenne, is verboden en zou namaak betekenen die wordt bestraft volgens de artikelen L.335-2 en volgend van het Franse wetboek voor intellectueel eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databases die op de website figureren, die worden beschermd door de bepalingen van het Franse wetboek van intellectueel eigendom met daarin de transpositie van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van databases, en waarvan vvv-kantoor Val d'Ardenne de producent is.

Een gebruiker of bezoeker van de website mag geen hyperlink plaatsen naar deze website zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring van vvv-kantoor Val d'Ardenne.